> <

Om föreningen Yari

Föreningen Yari är en fristående, demokratisk och opolitisk förening som bildades 1999 som en gräsrotsrörelse i Uppsala av vänner som ville förändra och förbättra situationen för de hundratusentals barn i Iran som inte har möjlighet att gå i skolan. 

En av föreningens viktigaste hörnstenar är dess transparens vad gäller arbetssätt, ekonomi och uppföljning av barnens utveckling. Bland annat kontrolleras föreningens ekonomiska aktiviteter av tre oberoende revisorer varav en är tillsatt av 90-kontot på Svensk Insamlingskontroll

Sedan starten har Yari lyckats hjälpa hundratals barn med deras skolgång, för närvarande hjälper föreningen över 400 barn. Med stöd av medlemmar och faddrar i Sverige har föreningen de senaste tre åren byggt sex bibliotek på landsbygden i Kurdistan, Baluchestan och Fars i Iran samt startat ett skolprojekt i det jordbävningsdrabbade Azerbaijan i norra Iran där en skola nu är färdigbyggdt. 

Det ska vara en självklar rättighet att gå i skolan som barn så att man med egen kraft kan skapa en framtid för sig själv. Föreningens faddersystem är grunden, men många gånger saknas till och med fundamentala medel såsom en lokal där barnen kan studera, läsa eller låna böcker. Det är dessa enkla drömmar som vi försöker förverkliga genom våra bibliotek- och skolprojekt säger Siavoush Mohammadi, ordförande för föreningen Yari.

Enligt en publicerad statistik i ISNA (2014), en av landets officiella nationella nyhetsbyråer, så går 22 % av alla skolberättigade barn inte i skolan i Iran. Situationen är för många barn ytterst allvarlig idag och din hjälp behövs!

Som medlem kan du bidra på olika sätt - ett populärt sätt är att bli fadder. Ditt bidrag användas för att bl.a. täcka skolkostnader såsom skolavgifter, böcker och resor till och från skolan. Som fadder kommer du även kunna ha direktkontakt med ditt barn som får din hjälp - detta är en förlängd kontrollmekanism så att man som bidragsgivare själv ska ha möjlighet att kontrollera att hjälpen verkligen kommer fram.

Du kan enkelt bli medlem för 50 kr/månaden eller bli fadder för 200 kr/månaden genom att klicka här och fylla i formuläret. Tillsammans kan vi med små medel göra stor skillnad för att trygga barnens framtid. Tack för din gåva. 

 

   1082314 10151846802138834 2129447960 n